Regulamin wynajmu


W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania rezerwacji e-mail lub też telefonicznie.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00.
 3. W okresie lipiec, sierpień apartament wynajmowany jest w okresach tygodniowych.
 4. Warunkiem dokonania rezerwacji apartamentu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 20% całkowitej kwoty bądź też całości.
 5. Po wpłynięciu kwoty na nasze konto klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji apartamentu.
 6. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 7. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 8. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 9. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządził w wyposażeniu apartamentu oraz w samym apartamencie. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
 10. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy.
 11. Klient ma obowiązek poinformować telefonicznie bądź e-mailem o ilości osób mających zamieszkać w apartamencie. Liczba ta jest ograniczona. W momencie gdy liczba ta zostanie przekroczona osoba odpowiedzialna za klucze, może odmówić ich wydania.
 12. Klient zobowiązany jest przestrzegać zasady dobrego sąsiedztwa i utrzymanie apartamentu w stanie zastanym.
 13. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie ogólnego porządku w apartamencie.
 14. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 15. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.